Գուլո

Խոսքեր

Ելա տանից թափ քելացի,
Լանգով զարգի երթըս բացի,
Գուլոն տուն չէր, նստա լացի,
Վայ լե Գուլո, յաման Գուլո։

Գուլոն ելե, կերթա մարագ,
Ուր ուտելիք, մեղր ու կարագ,
Ուր խմելիք, ջուր սառնորակ,
Վայ լե Գուլո, յաման Գուլո։

Գուլոն ելե կայնե քարիս,
Ձեռով կանե, կկանչե զիս,
Մոտիկ կերթամ, չճանչնա զիս,
Վայ լե Գուլո, յաման Գուլո։