Կոմիտաս. մտածողության նոր սիստեմի հիմնադիր. Մհեր Նավոյան